Llengua anglesa | 3 - 12

Quan un infant fa el primer contacte amb un nou idioma, l’objectiu principal és introduir-lo d’una forma divertida perquè així pugui anar assimilant-lo de manera natural.  

Oferim classes de reforç de totes les matèries on repasarem els continguts explicats a classe perquè els entenguis millor, i així  poder superar amb solvència i seguretat el curs escolar.